Kick-off werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen

Op 18 september was de kick-off van de werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen. De werkgroep gaat een pilot opzetten voor de verduurzaming van industrieterrein Noorderpoort. De samenwerking moet leiden tot een aantal resultaten die als model gebruikt kunnen worden voor verduurzaming van andere bedrijventerreinen.

De werkgroep bestaat uit een mooie mix van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren energie, klimaatadaptatie (wateroverlast én droogte) en mobiliteit.

werkgroep-verduurzaming.jpg

Leden van de werkgroep:
Bas van Soest - Voorzitter Industrieclub Noorderpoort Ondernemend Venlo
Hans Aarts - Fontys Venlo
Leon Bastiaans - VerduurZA
Peter Geurts - Océ Technologies
Tim Versteylen - Rabobank
Ruud Janssen - BMW
Martijn Stas - gemeente Venlo
Lidy Rutten - parkmanager Ondernemend Venlo
Sonja Demandt - parkmanager LWV
Mieke Verhaegh - voorzitter commissie innovatie Ondernemend Venlo

Verduurzaming bedrijventerreinen

De Commissie Innovatie gaat een pilot opzetten voor verduurzaming van industrieterrein Noorderpoort. Niet alleen energie, maar ook klimaatadaptatie (wateroverlast én droogte), mobiliteit, biodiversiteit en nieuwe wetgeving voor bedrijven per 2023 worden meegenomen. De samenwerking start met Parkmanagement, Commissie Innovatie, bestuurslid Bas van Soest en Fontys Hogeschool. Resultaten worden gebruikt als model voor de verduurzaming van de 18 andere bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo. Onderstaand model (van RVO) is gericht op energie, maar lijkt ook geschikt om de andere thema’s in mee te nemen. De eerste bijeenkomst is op 18 september 2018 ingepland.

afbeelding.png