Klantgerichte innovatie bij Theater de Maaspoort

Theater de Maaspoort  Foto: Petra Lenssen

Theater de Maaspoort Foto: Petra Lenssen

Bij innovatie in een theater denk je misschien direct aan nieuwe technieken achter de schermen of de ontwikkeling van unieke producten en diensten. Bij Theater de Maaspoort zijn ze daar volop mee bezig. Echte innovatie was voor Theater de Maaspoort het zichtbaar maken van de customer journey, oftewel de klantreis. Leon Thommassen, directeur van Theater de Maaspoort vertelt hierover.

“In onze sector is het niet vanzelfsprekend om de klantreis zichtbaar te maken. Natuurlijk besteden we veel aandacht aan onze gasten, maar de reis die gasten afleggen voordat ze daadwerkelijk in het theater zitten is voor iedereen anders.

Om de gasttevredenheid te verhogen zijn we onder leiding van Vivienne Curvers van /LAB service & experience design aan de slag gegaan met klantgerichte innovatie. We hebben de route die onze gasten afleggen in kaart gebracht. Letterlijk en figuurlijk. We hebben ons bij elk detail in ons proces afgevraagd waar zitten onze gasten wel en niet op te wachten? Hoe kunnen we de ervaringen van onze gasten beter maken? Hoe kunnen we zaken voor onze gasten anders en eenvoudiger aanpakken?

We kwamen erachter dat we als organisatie sterk gefocust waren op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. We hadden een interne focus, waardoor we product/dienst gestuurd waren. We dachten onvoldoende na over waar onze gast nu écht op zat te wachten en waar de échte toegevoegde waarde lag.

Door intensief en consequent te werken aan het optimaliseren en verbeteren van de klantreis, zijn we erin geslaagd om onze gasttevredenheid sterk te verhogen. Dit hebben we gedaan door veel naar onze gasten te luisteren en continue te meten wat mensen van ons vinden. Door daar ook nu nog gestructureerd aan te werken zien we uiteindelijk ook een toename in de omzet.

Zoals eerder gezegd is dit in onze sector een echte innovatie. Door vanuit de ogen van de gast naar het theater te kijken, zijn we tot slimme oplossingen gekomen om ons gebouw beter in te richten en hebben we manieren gevonden om de automatisering te verbeteren zodat onnodige menselijke fouten uit het proces worden gehaald.

We zijn ook bezig met ideeën en technieken om bijvoorbeeld theater naar de mensen toe te brengen die fysiek niet meer in staat zijn om het theater te bezoeken. Robotisering om de gasttevredenheid verder te verhogen is een actueel item.

Innovatie is voor mij iets vanzelfsprekends. Ik ben continue bezig om mezelf, mijn team en de organisatie te vernieuwen en verbeteren. Je moet af ten toe buiten de gebaande paden kijken om nieuwe mogelijkheden te kunnen zien.”

Duurzame Dwarsdenkers - stad van de toekomst

stad-van-de-toekomst.png

Op vrijdag 26 oktober 2018 vond de eerste bijeenkomst van Duurzame Dwarsdenkers plaats in de Manufactuur in Venlo-Blerick. Arie Voorburg nam de aanwezigen mee in zijn femoneen ‘stad’ in al zijn facetten. Hoe kunnen we voorspellend en anticiperend omgaan met de toekomstige duurzame ontwikkelingen binnen de complexiteit van het fenomeen stad? Daarvoor gebruikt hij de Urban System Scan.

Naast spreker Arie Voorburg kwamen diverse ondernemers aan het woord. Zij gaven een korte presentatie op de zeepkist over hoe duurzaamheid een rol speelt in hun vakgebied.

Klik hier om het hele verslag te lezen.

Innovatieve methode voor duurzame gezondheid & geluk

Ieder mens heeft ze wel: goede voornemens of doelen die je wilt bereiken. Gezond eten of meer bewegen bijvoorbeeld. Maar vaak lukt het niet om goede voornemens vol te houden en doelen daadwerkelijk te bereiken. Hoe kan het toch dat mensen die een gezonde leefstijl nastreven dit zo moeilijk vinden? En dan met name om dit vol te houden.

Chantal linders - greenhabit

Chantal linders - greenhabit

Naar die vraag heeft Chantal Linders onderzoek gedaan. Anderhalf jaar geleden startte ze met greenhabit. Een methode waarmee mensen niet alleen een gezonde leefstijl kunnen ontwikkelen, maar ook leren hoe ze dit kunnen volhouden.

Gezonde leefstijl als gewoonte
“Uit onderzoek blijkt dat je voor het ontwikkelen van een gewoonte zoals gezond eten of meer bewegen minimaal 68 dagen nodig hebt. De methode greenhabit richt zich dan ook op de ontwikkeling van nieuwe gewoontes,” aldus Chantal Linders. Gedurende twaalf weken gaat een deelnemer via gamification (een app/online methode) aan de slag. Iedere dag besteed de deelnemer aandacht aan 5 elementen die ervoor zorgen dat hij of zij een gezonde leefstijl ontwikkelt en volhoudt. Deelnemers kunnen punten verzamelen, worden positief gestimuleerd en verdienen beloningen die ze kunnen ophalen bij lokale bedrijven.

Innovatie door focus op balans
De combinatie van een game en samenwerking met je directe omgeving en bedrijven (parels uit de regio) maken van greenhabit een innovatieve methode. Zo bouwt greenhabit een vitaal ecosysteem. Wat de methode echt uniek maakt, is de focus op het ontwikkelen van nieuwe gewoontes en de sociale aandacht. De focus ligt dus niet direct op doelen als afvallen of meer bewegen. Oprichter Chantal Linders is er namelijk van overtuigd dat het kunnen bereiken en volhouden van een gezonde leefstijl vooral een mentale kwestie is.

“Als je de juiste balans weet te vinden in je leven en de dingen die jij belangrijk vindt én je werkt hier consequent aan, dan wordt het een gewoonte en bereik je je doel van een gezonde leefstijl als vanzelf,” zegt Chantal Linders. “Zo krijg je de regie over je eigen leven. We zijn gelukkiger als we in balans zijn.”

In de methode wordt daarom veel aandacht besteed aan persoonlijke groei en zaken als omgaan met werkdruk en omgaan met situaties die mensen uit balans brengen. De methode leert mensen om elke dag 5 dingen te doen: gezond eten, bewegen, ontspannen, positief denken en aandacht voor de sociale omgeving.

Vanaf januari 2019 in heel Noord-Limburg
Inmiddels is de methode in 3 proeftuinen uitvoerig getest. De resultaten zijn zeer positief. In januari 2019 wordt de methode via werkgevers uitgerold in heel Noord-Limburg. Deze regio is daarmee de eerste regio in Nederland waar greenhabit actief wordt. Dit past goed bij de ambitie om de gezondste regio in 2025 te worden. Onder andere de Brightlands Campus Greenport Venlo en de gemeente Horst aan de Maas werken mee aan dit project.

BM_Greenhabit_logo-groen-transparant.png

Dutch Agri Food Week 5 t/m 16 oktober

Van 5 t/m 16 oktober is de vierde editie van de Dutch Agri Food Week (DAFW). Tijdens DAFW staan voedsel, voedselinnovatie en voedselproductie centraal. Wat staat er in de toekomst op ons menu? Wat gaat er veranderen in de komkommerkas of koeienstal en hoe gaan we dat terugzien op ons bord?

Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Het doel van de week is innovatie te versterken, kennis te delen en vooral ook om te genieten van gezonde voeding.

De opening is op 5 oktober bij Brightlands Campus Greenport Venlo. Deze opening is het startschot van 10 dagen (5-16 oktober 2018) die volledig in het teken staan van de agri & food sector. Kijk hier voor het programma en meer informatie.

Kick-off werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen

Op 18 september was de kick-off van de werkgroep verduurzaming bedrijventerreinen. De werkgroep gaat een pilot opzetten voor de verduurzaming van industrieterrein Noorderpoort. De samenwerking moet leiden tot een aantal resultaten die als model gebruikt kunnen worden voor verduurzaming van andere bedrijventerreinen.

De werkgroep bestaat uit een mooie mix van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen waren energie, klimaatadaptatie (wateroverlast én droogte) en mobiliteit.

werkgroep-verduurzaming.jpg

Leden van de werkgroep:
Bas van Soest - Voorzitter Industrieclub Noorderpoort Ondernemend Venlo
Hans Aarts - Fontys Venlo
Leon Bastiaans - VerduurZA
Peter Geurts - Océ Technologies
Tim Versteylen - Rabobank
Ruud Janssen - BMW
Martijn Stas - gemeente Venlo
Lidy Rutten - parkmanager Ondernemend Venlo
Sonja Demandt - parkmanager LWV
Mieke Verhaegh - voorzitter commissie innovatie Ondernemend Venlo

IBI2 lanceert Duurzame Dwarsdenkers

Duurzame Dwarsdenkers is een innovatieve businessclub voor koplopers op het gebied van duurzaamheid die verder gaat dan alleen energietransitie. Maandelijks zullen wetenschappers en leden zich presenteren binnen een vastgesteld thema. Wetenschappers en koplopers zullen leden concreet en praktisch te woord staan tijdens rondetafelgesprekken. Aanvullend zullen persoonlijke business coaches vanuit IBI2 leden ondersteunen om tot nieuwe partnerships en business te komen.

In maandelijks terugkerende bijeenkomsten over duurzaamheid worden wetenschappers, designers, bedrijven, overheden en instellingen met elkaar in verbinding gebracht. Wetenschap en kennisoverdracht is de cruciale verbinder om tot nieuwe strategieën en innovaties te komen.

“Veel bedrijven realiseren zich dat ze duurzaamheid niet meer kunnen wegdenken uit hun bedrijf en diegenen die het niet doen weten eigenlijk al dat ze straks geen bestaansrecht meer hebben.” aldus Prof. Jan Rotmans, Transitiekunde Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op vrijdag 26 oktober vindt de eerste bijeenkomst plaats van Duurzame Dwarsdenkers:

Arie Voorburg

Arie Voorburg

Stad van de toekomst.

Het roer moet om. Nieuwe kernpunten moeten worden ontwikkeld voor een nieuwe en duurzame economie. Hoe dit leidt tot een nieuwe inrichting van economie en samenleving wordt toegelicht door Arie Voorburg.

Arie Voorburg, is senior consultant en docent, hij studeerde systeemecologie, biofysica, filosofie en is gefascineerd door het fenomeen 'stad' in al zijn facetten, glorie en duistere kant. Arie Voorburg is al 20 jaar actief op het gebied van ecologie, biodiversiteit, duurzame ontwikkeling en complexe stedelijke vraagstukken. Hij is oprichter van de Socio Ecological Urbanism als een geïntegreerd raamwerk voor een duurzame stedelijke omgeving.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@duurzamedwarsdenkers.nl of het aanmeldformulier via www.duurzamedwarsdenkers.nl invullen.

Verduurzaming bedrijventerreinen

De Commissie Innovatie gaat een pilot opzetten voor verduurzaming van industrieterrein Noorderpoort. Niet alleen energie, maar ook klimaatadaptatie (wateroverlast én droogte), mobiliteit, biodiversiteit en nieuwe wetgeving voor bedrijven per 2023 worden meegenomen. De samenwerking start met Parkmanagement, Commissie Innovatie, bestuurslid Bas van Soest en Fontys Hogeschool. Resultaten worden gebruikt als model voor de verduurzaming van de 18 andere bedrijventerreinen van Ondernemend Venlo. Onderstaand model (van RVO) is gericht op energie, maar lijkt ook geschikt om de andere thema’s in mee te nemen. De eerste bijeenkomst is op 18 september 2018 ingepland.

afbeelding.png